Η αεροβική άσκηση ενισχύει μνήμη και μάθηση στα παιδιά

Η καλή φυσική κατάσταση μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και τη μνήμη στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν καλούνται να κάνουν μια καινούργια εργασία που είναι ιδιαίτερα δύσκολη, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η Lauren Raine και οι συνεργάτες της από το Πανεπιστήμιο του Illinois, δημοσίευσαν τα ευρήματα της μελέτης τους στο περιοδικό PLoS ONE μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν παρακολουθώντας 48 παιδιά ηλικίας 9-10 ετών.

Τα παιδιά κλήθηκαν να απομνημονεύσουν ονόματα και θέσεις σε έναν εικονικό χάρτη, είτε μόνο μελετώντας πληροφορίες, είτε μελετώντας πληροφορίες και υποβαλλόμενα σε τεστ πάνω στο υλικό που τους δόθηκε να μελετήσουν. Τα μισά απ’ αυτά τα παιδιά ήταν στο top 30% της ηλικιακής τους ομάδας στο τεστ μέτρησης της φυσικής κατάστασης, ενώ το άλλο μισό στο χαμηλότερο 30%.

Οταν τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν τις πληροφορίες που μελέτησαν, τα παιδιά που είχαν καλύτερη φυσική κατάσταση παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις από εκείνα που δεν είχαν κατάλληλη φυσική κατάσταση.

Η διαφορά μεταξύ εκείνων που είχαν καλύτερες επιδόσεις στο γυμναστήριο και εκείνων που δεν είχαν, ήταν μεγαλύτερη επίσης, όταν η αρχική μάθηση αφορούσε μόνο τη μελέτη, απ’ ό,τι όταν εξέταση και μελέτη συνδυάζονταν.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός δοκιμής και μελέτης βελτιώνει τη μνήμη των παιδιών και είναι λιγότερο δύσκολη απ’ ό,τι η μελέτη αυτή καθ’ αυτή. Με βάση τα αποτελέσματα, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα φυσικής κατάστασης μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά την εκμάθηση, όταν η χρησιμοποιούμενη μέθοδος μελέτης είναι δυσκολότερη και ότι σ’ αυτή την περίπτωση τα υψηλότερα επίπεδα αερόβιας γυμναστικής μπορούν να ωφελήσουν τη μάθηση και τη μνήμη σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

Επιπλέον, η μελέτη προτείνει ότι τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν από αυτούς που ασκούν την εκπαιδευτική πολιτική.

«Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο τα χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις νευρωνικές διεργασίες των παιδιών κατά τη διάρκεια της μάθησης. Η μείωση ή η εξάλειψη της φυσικής αγωγής από τα σχολεία, όπως συμβαίνει συχνά σε δύσκολες οικονομικά εποχές, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η εκπαιδευτική επιτυχία στους νέους μας», καταλήγουν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει