Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή ποσών που έχουν κατασχεθεί

Οφειλέτες που έχουν αποδεδειγμένα οικονομική αδυναμία, ή φορολογούμενοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν πλέον να ζητήσουν την επιστροφή ποσών που τούς έχουν κατασχεθεί.

Η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, αφορά ποσά που έχουν κατασχεθεί εις χείρας τρίτων (μισθοί, συντάξεις, καταθέσεις, ενοίκια, οφειλές προμηθευτών) από την Εφορία και η επιστροφή θα γίνει με αίτησή τους προς την αρμόδια ΔΟΥ.

Το ποσό που θα επιστρέφεται μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 70% των κατασχεθέντων, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, θα επιστρέφεται το 50% των κατασχεθέντων, με εξαίρεση τις οφειλές ΦΠΑ που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί, καθώς και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ), για τις οποίες ισχύει ποσοστό έως 30%. Η επιστροφή μπορεί να φθάσει ακόμα και το 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων, με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις που απομένουν από αυτήν είναι έως και 12, ή αλλιώς πέντε δόσεις, σε περίπτωση που οι δόσεις που απομένουν είναι περισσότερες από 12.

Τα κριτήρια

Για να μπορέσει κάποιος φορολογούμενος να αιτηθεί την επιστροφή των κατασχεθέντων από την Εφορία προς τρίτους, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

* Να αποδεικνύει ότι έχει οικονομική αδυναμία

* Να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας

Παράλληλα, θα λαμβάνονται υπόψιν:

* Το ύφος της οφειλής

* Η παλαιότητα της οφειλής

* Το είδος της οφειλής

Οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των κατασχεθέντων:

* Η υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη στην αρμόδια ΔΟΥ.

* Η υπαγωγή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη, σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Η διαπίστωση ότι η κατασχεθείσα απαίτηση, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενη, είναι σημαντική για τη διαβίωση του υπόχρεου (π.χ. ενοίκιο), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή για τις λοιπές περιπτώσεις (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία, νομικό πρόσωπο), να προκύπτει από επίσημα στοιχεία-έγγραφα ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στη καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας της. Στην περίπτωση αυτήν, ο οφειλέτης θα πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία και σε διάστημα 15 ημερών αποδεικτικά έγγραφα ότι το ανωτέρω ποσό διατίθεται για τον σκοπό αυτόν.

Η διαπίστωση μέσα από το πληροφοριακό σύστημα ELENXIS, ή από άλλα στοιχεία ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει