ΔΕΗ: Στέλνει στην Εφορία τα ανεξόφλητα «χαράτσια»

Το δρόμο προς την Εφορία παίρνουν οι ανεξόφλητες οφειλές που αφορούν το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), καθώς η σχετική προθεσμία για την αποπληρωμή του στη ΔΕΗ έληξε την Παρασκευή, 25 Ιουλίου.

Το 2013 ήταν η τελευταία χρονιά που εισπράχθηκε το τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος, καθώς από φέτος εφαρμόζεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Ετσι η ΔΕΗ αποστέλλει τα ανεξόφλητα χαράτσια που σύμφωνα με πληροφορίες αφορούν περισσότερες από 400.000 περιπτώσεις στις αρμόδιες Εφορίες.

Παράλληλα, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με ανακοίνωσή της διευκρινίζει ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην περίπτωση που κάποιος εξοφλήσει το λογαριασμό που έχει λήξει μετά την 25η Ιουλίου 2014:

Oποιος πελάτης εξοφλήσει μετά την 25η Ιουλίου 2014 λογαριασμό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαμβάνεται σε αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά. Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στον λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ».

Αν από την παραπάνω πίστωση προκύψει επιστροφή ποσού για τον πελάτη και επιθυμεί την άμεση καταβολή του, τότε μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, προσκομίζοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό και την αστυνομική του ταυτότητα – ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο. Για τη διευκόλυνσή τους οι ανωτέρω πελάτες – πριν από τη μετάβασή τους σε κατάστημα της ΔΕΗ – είναι προτιμότερο να έχουν σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, καλώντας στο 11770.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει