Ερευνα: Ενα στα δύο νοικοκυριά ζουν από τη σύνταξη των γερόντων

Σοκ προκαλούν τα αποτελέσματα της έρευνας της εταιρείας Marc που έγινε για λογαριασμό της ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με την οποία ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ελλάδα επιβιώνουν χάρη στις συντάξεις των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας.

Πιο συγκεκριμένα, 1 στις 2 οικογένειες βασίζονται στις συντάξεις των γερόντων της για να τα βγάλει πέρα, ενώ το 40,2% των νοικοκυριών, δηλαδή περίπου 1,4 εκατ. νοικοκυριά έχουν στην οικογένεια τουλάχιστον έναν άνεργο.

Από αυτούς τους άνεργους μόλις το 9,8% παίρνει επίδομα ανεργίας, ποσοστό που μεταφράζεται σε λιγότερα από 200.000 άτομα.

Επίσης, περίπου το 50% των Ελλήνων (πιο συγκεκριμένα το 44,3%) έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και 1 στις 10 οικογένειες αναγκάστηκε να ρευστοποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να τα βγάλει πέρα με την κρίση.

Ενα στα τρία νοικοκυριά καθυστερεί τις πληρωμές σε Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τράπεζες κ.λπ. λόγω αδυναμίας, ενώ το 41% δήλωσε ότι δεν διαθέτει επαρκές εισόδημα για να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

Το 94,6% των νοικοκυριών έχει υποστεί μειώσεις εισοδήματος στο διάστημα της κρίσης, ενώ όπως προαναφέραμε, τη βασική και για πολλούς μοναδική στήριξη αποτελούν τα εισοδήματα από τις συντάξεις που ανέρχονται στο 48,6%.

Οι περισσότεροι Ελληνες, τέλος, είναι απαισιόδοξοι και θεωρούν ότι δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το επόμενο έτος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει