Εξασθενεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της φυματίωσης με την πάροδο του χρόνου

Ο εμβολιασμός της φυματίωσης (BCG) παρέχει μεν μακροχρόνια προστασία κατά της φυματίωσης, αλλά η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Αυτό διαπίστωσε έρευνα που έγινε από Νορβηγούς επιστήμονες. Λίγα είναι γνωστά για τη διάρκεια της προστασίας του εμβολίου BCG κατά της φυματίωσης, για το λόγο αυτό οι επιστήμονες προσπάθησαν να κάνουν μια εκτίμηση για την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του εμβολίου (VE) σε άτομα που είχαν γεννηθεί και ζούσαν στη Νορβηγία.

Σε αυτή την αναδρομική, βασισμένη στον πληθυσμό μελέτη ομάδων, συμπεριλήφθησαν άτομα ηλικίας 12-50 ετών που είχαν γεννηθεί στη Νορβηγία, είχαν αρνητική δερματική δοκιμασία φυματίωσης (TST) και ήταν επιλέξιμα για το εμβόλιο BCG, στα πλαίσια του τελευταίου υποχρεωτικού μαζικού εμβολιασμού για τη φυματίωση στη Νορβηγία που έγινε μεταξύ 1962 και 1975.

Από τη μελέτη εξαιρέθηκαν τα άτομα που είχαν φυματίωση πριν ή κατά το έτος της διαλογής και τα άτομα με άγνωστο αποτέλεσμα TST. Οι επιστήμονες έλαβαν πληροφορίες για τη δοκιμασία TST και το εμβόλιο BCG και τις συσχέτισαν με το Εθνικό Μητρώο Φυματίωσης, τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης, όπως και το μητρώο πληθυσμού για μεταναστεύσεις και θανάτους. Παρακολουθήσαν τα άτομα έως το πρώτο επεισόδιο φυματίωσης, τη μετανάστευση, το θάνατο ή την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2011.

Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 41 έτη για 83.421 μη εμβολιασμένα με BCG άτομα ηλικίας 41-46 και για 297.905 εμβολιασμένα άτομα, με 260 επεισόδια φυματίωσης.

Τα ποσοστά φυματίωσης ήταν 3,3 ανά 100.000 άτομα/έτη (σε μη εμβολιασμένα άτομα) και 1,3 ανά 100.000 άτομα/έτη (σε εμβολιασμένα άτομα).

Σύμφωνα με τα ευρήματα η προστασία του εμβολίου BCG, είναι συνεπής και έχει μακροχρόνια προστασία όχι όμως για πάντα, καθώς όπως διαπίστωσαν η προστασία εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει