Γιατί η φλέβα είναι μπλε και το αίμα κόκκινο;

Το αίμα του ανθρώπου είναι κόκκινο. Σχηματίζεται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια που περιέχουν αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη που περιέχει σίδηρο και έχει κόκκινο χρώμα.

Η αιμοσφαιρίνη βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου. Καθώς τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν και εξαντλούν το οξυγόνο που συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη, το χρώμα του αίματος μεταβάλλεται από κόκκινο σε μπλε κι αυτός είναι ο λόγος που οι φλέβες στους καρπούς μας που μεταφέρουν το αίμα πίσω στην καρδιά και τους πνεύμονες φαίνονται μπλε και όχι κόκκινες. Κατά την επαφή με τον αέρα, ωστόσο, το αίμα είναι πάντα κόκκινο κι αυτό συμβαίνει επειδή συνδέεται άμεσα με το οξυγόνο του αέρα

Οι φλέβες εμφανίζονται μπλε κάτω από το δέρμα λόγω του τρόπου με τον οποίο το φως απορροφάται και ανακλάται πίσω μέσω του δέρματος. Η λεπτότητα των τοιχωμάτων στις φλέβες κάνει τη διαφορά στον τρόπο που το φως απορροφάται. Οι αρτηρίες αποτελούνται από χοντρά τοιχώματα του μυϊκού ιστού, που κάνουν επίσης το φως αντανακλά διαφορετικά.

Αντίθετα από τον άνθρωπο, οι αράχνες, τα μαλάκια και μια σειρά από αρθρόποδα έχουν μπλε αίμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει