Η υπέρταση στη μέση ηλικία επηρεάζει τη μνήμη στα γηρατειά

Η υψηλή αρτηριακή πίεση στη μέση ηλικία διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στο κατά πόσο η αρτηριακή πίεση σε μεγάλη ηλικία θα μπορέσει να επηρεάσει τη μνήμη και τη σκέψη, όπως αναφέρει νέα μελέτη.

«Τα ευρήματά μας προσφέρουν μια νέα οπτική για τη σχέση ανάμεσα στο ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης, την υψηλή αρτηριακή πίεση σε μεγάλη ηλικία και τα αποτελέσματα της πίεσης του αίματος στη δομή του εγκεφάλου, τη μνήμη και τη σκέψη», λέει η συγγραφέας της μελέτης, δρ Lenore J. Launer, του Εθνικού Ινστιτούτου για τη Γήρανση στην Bethesda, στο Μέριλαντ.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Πήραν μέρος σ’ αυτήν 4.057 ηλικιωμένοι χωρίς άνοια, που είχε μετρηθεί η αρτηριακή τους πίεση στη μέση ηλικία (στα 50 χρόνια τους) και ξαναμετρήθηκε σε μεγάλη ηλικία (στα 76 χρόνια τους), ενώ παράλληλα υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία για να εξεταστεί η δομή και τυχόν βλάβες των μικρών αγγείων του εγκεφάλου τους. Εκαναν επίσης τεστ, στα οποία μετρήθηκε η μνήμη και η ικανότητα σκέψης τους.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η σχέση της πίεσης του αίματος σε μεγάλη ηλικία με τις μετρήσεις του εγκεφάλου βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση με το ιστορικό της αρτηριακής πίεσης που είχαν οι συμμετέχοντες στη μέση ηλικία. Υψηλότερη συστολική ή «μεγάλη» πίεση (ο υψηλότερος αριθμός στη μέτρηση της πίεσης του αίματος) και διαστολική ή «μικρή» πίεση (ο κατώτερος αριθμός στη μέτρηση της πίεσης του αίματος), συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικών βλαβών και πολύ μικρές αιμορραγίες του εγκεφάλου. Αυτό ήταν πιο αισθητό σε άτομα χωρίς ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης στη μέση ηλικία. Για παράδειγμα, τα άτομα χωρίς ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης στη μέση ηλικία, που είχαν υψηλή διαστολική («μικρή») αρτηριακή πίεση σε μεγάλη ηλικία, είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες να έχουν σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες απ’ ό,τι τα άτομα με χαμηλή διαστολική πίεση σε μεγάλη ηλικία.

Ωστόσο, σε άτομα με ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης στη μέση ηλικία, η χαμηλότερη διαστολική αρτηριακή πίεση σε μεγαλύτερη ηλικία σχετίστηκε με μικρότερο συνολικό όγκο (συρρίκνωση) εγκεφάλου και φαιάς ουσίας. Η διαπίστωση αυτή αντανακλάται στα μέτρα απόδοσης μνήμης και σκέψης. Σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση στη μέση ηλικία, η χαμηλότερη διαστολική αρτηριακή πίεση συσχετίστηκε με 10% χαμηλότερο σκορ στα τεστ μνήμης.

«Οι ηλικιωμένοι χωρίς ιστορικό αρτηριακής πίεσης, που σήμερα έχουν υψηλή πίεση του αίματος, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για βλάβες στον εγκέφαλο, γεγονός που υποδηλώνει πως η μείωση της αρτηριακής πίεσης σ’ αυτούς τους συμμετέχοντες μπορεί να είναι ευεργετική. Από την άλλη πλευρά, οι ηλικιωμένοι με ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης, που σήμερα έχουν χαμηλότερη πίεση αίματος θα μπορούσαν να έχουν πιο εκτεταμένη βλάβη των οργάνων και βρίσκονται σε κίνδυνο συρρίκνωσης του εγκεφάλου και προβλήματα μνήμης και σκέψης», καταλήγει η Launer.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει