«Κέντρα Υγείας για όλους» η πρόταση της ΟΕΝΓΕ για το ΠΦΥ

Την πρότασή της για το «νέο ΕΟΠΥΥ» παρουσίασε την Τετάρτη (23/10) η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) που εστιάζει στη δημιουργία Κέντρων Υγείας, στην πρόληψη και τον οικογενειακό γιατρό.

Ο κλάδος προτείνει τα Κέντρα Υγείας να είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο, να υπάγονται στις υγειονομικές περιφέρειες και να διοικούνται από συμβούλια εκλεγμένα από τους εργαζόμενους.

Το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα πρέπει σύμφωνα με την πρόταση της ΟΕΝΓΕ να συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά:

* Να έχει ως πρώτιστο μέλημα την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας με τις παρεμβάσεις σε τόπους κατοικίας και εργασίας να είναι οργανικό συστατικό της λειτουργίας του

* Να έχει ως βασικό θεσμό λειτουργίας τον οικογενειακό γιατρό και την ομάδα υγείας

* Να αναπτύξει πολιτικές και προγράμματα για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού

* Να οργανωθεί σε Κέντρα Υγείας για κάθε πληθυσμιακή ομάδα 20.000-40.000 κατοίκους, σε πόλεις και αγροτικές περιοχές που θα βρίσκονται σε λειτουργική διασύνδεση με τα νοσοκομεία. Θα πρέπει να υπάρξει βέβαια και πρόβλεψη για τροποποίηση των πληθυσμιακών ορίων, δεδομένου ότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής σύστασης έχει πολλά απομονωμένα νησιά και αντίστοιχα μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμού σε συγκεκριμένα σημεία.

Εύκολη πρόσβαση

Σημαντικό ρόλο θα πρέπει να παίξει η εύκολη πρόσβαση των κατοίκων με το Κέντρο Υγείας να βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας ή εργασίας τους. Η στελέχωση του Κέντρου Υγείας θα εξαρτάται από τον πληθυσμό, ενώ ειδικότερα για τον οικογενειακό γιατρό η αναλογία θα πρέπει να είναι 1 ανά 2.000-2.500 κατοίκους (1 ανά 1.400-1.500 παιδιά για τον παιδίατρο). Στο Κέντρο Υγείας θα γίνεται η εξέταση και από τους γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων που θα ανήκουν στο νοσοκομείο που θα είναι λειτουργικά συνδεμένο με το Κέντρο Υγείας. Η εξέταση στο νοσοκομείο θα γίνεται μετά από παραπομπή, εφόσον χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση μιας κατάστασης.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει και ο διαχωρισμός γιατρών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Υγειονομική Περιφέρεια

Το Κέντρο Υγείας θα υπάγεται σε υγειονομική περιφέρεια που με τη σειρά της θα αντιστοιχεί σε μια περιοχή που θα καλύπτεται πληθυσμιακά από Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Η λειτουργία των δικτύων του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα ανατίθεται στο Κεντρικό Συμβούλιο ΠΦΥ του οποίου θα προεδρεύει ο υφυπουργός Υγείας, ενώ κάθε Κέντρο Υγείας θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχει έναν συντονιστή και θα απαρτίζεται από εκλεγμένους εργαζόμενους που απασχολούνται σ’ αυτό.

Παρατηρητήριο Υγείας

Παράλληλα, θα υπάρχει και ένα Παρατηρητήριο Υγείας που θα το απαρτίζουν μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου της περιοχής που θα ανήκει το Κέντρο Υγείας μαζί με μέλη ιατρικών και νοσηλευτικών οργανώσεων καθώς και επιτροπών ασθενών και σκοπό θα έχει να ελέγχει, να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν την υγεία της τοπικής κοινωνίας και θα συμμετέχει στις συσκέψεις του ΔΣ του Κέντρου Υγείας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει