Κορoναϊός: Η φλεγμονή αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στους άνδρες

Το φύλο του ασθενούς παίζει σημαντικό ρόλο στην έκβαση της νόσου Covid-19, όπως είναι σαφές ήδη από την έναρξη της πανδημίας του κοροναϊού με τους άνδρες να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου συγκριτικά με τις γυναίκες.

Σήμερα, νέα γερμανική αναδρομική μελέτη έρχεται να καταδείξει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι αυξημένος σε ποσοστό 62% και συσχετίζεται πιθανώς με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής που έχουν οι άνδρες ασθενείς σε όλα τα στάδια της νόσου.

Η σχετική έρευνα υπογράφεται από τον δρα Frank Hanses του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρέγκενσμπουργκ στη Γερμανία και παρουσιάστηκε κατά τις εργασίες του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (ESCMID) που διεξήχθη φέτος διαδικτυακά, με αντικείμενο τις επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τον ιό SARS-CoV-2.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων που είχαν στα χέρια τους οι επιστήμονες, για τους άνδρες κατεγράφη συνολικά χειρότερη πρόγνωση της νόσου, υψηλότερα ποσοστά θανάτου, συχνότερη εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας και μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλεία και όλα τα παραπάνω σχετίζονταν με εντονότερη φλεγμονή.

Οι ειδικοί άντλησαν στοιχεία από το νεοσυσταθέν παγκόσμιο μητρώο κλινικών δεδομένων Lean European Open Survey (LEOSS) για τον ιό SARS-CoV-2, το οποίο συγκροτήθηκε με τη χρηματοδότηση της Γερμανικής Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων (DGI) με στόχο να παράσχει στους επιστήμονες και τους γιατρούς αξιόπιστα κλινικά δεδομένα για να μπορέσουν να απαντήσουν σε πολλά επείγοντα ερωτήματα σχετικά με την πανδημία.

Είναι δε χαρακτηριστικό πως στην ομάδα 3.219 ενηλίκων ασθενών, ανδρών και γυναικών με Covid-19, που αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης και περιλήφθηκαν στο μητρώο μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2020,  τα ευρήματα της έρευνας δεν εξηγήθηκαν από τις διαφορές στις συννοσηρότητες, την ηλικία ή τον δείκτη μάζας σώματος.

Η κλινική εκδήλωση της Covid-19 περιγράφηκε σε τέσσερις φάσεις: απλή (ασυμπτωματικοί ασθενείς/ήπια συμπτώματα), περίπλοκη (ανάγκη οξυγόνου), κρίσιμη (ανάγκη εισαγωγής σε ΜΕΘ) και ανάρρωση. Τα συμπτώματα, οι ζωτικές ενδείξεις, οι δείκτες φλεγμονής και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις αναλύθηκαν σε όλα τα στάδια της νόσου, όπως και η κλινική έκβαση.

Η αναλογία ανδρών/γυναικών στη συγκεκριμένη ομάδα, που επρόκειτο κυρίως για νοσηλευόμενους ασθενείς, ήταν 1,48, δηλαδή 1,48 άνδρες για μία γυναίκα, με επικράτηση των ανδρών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που ήταν ακόμη πιο έντονη στις ηλικίες κάτω των 65 και κάτω των 75 ετών.

Ο μέσος όρος υποκείμενων νοσημάτων και οι περισσότερες συννοσηρότητες δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ η στεφανιαία νόσος (18% έναντι 10%) και το ποσοστό καπνίσματος ήταν υψηλότερα στους άνδρες ασθενείς (14,5 έναντι 10,5%) σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Η πορεία προς κρίσιμη φάση (που αντανακλά την εισαγωγή στη ΜΕΘ) παρατηρήθηκε συχνότερα στους άνδρες παρά στις γυναίκες (30,6% έναντι 17,2%), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο ήταν επίσης μεγαλύτερη για τους άνδρες ασθενείς (15,4 έναντι 13,3 ημερών).

Τόσο η πραγματική θνησιμότητα (19,2% έναντι 12,9%) όσο και η θνησιμότητα που αποδόθηκε στην Covid-19 (17,1% έναντι 10,3%) ήταν σημαντικά υψηλότερες στους άνδρες.

Το ανδρικό φύλο αποδείχθηκε ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου με 62% αυξημένες πιθανότητες θανάτου από την Covid-19 σε ανάλυση προσαρμοσμένη για ποικίλους παράγοντες, σύμφωνα με τους υπογράφοντες.

Αν και οι περισσότερες εργαστηριακές παράμετροι ήταν συγκρίσιμες μεταξύ ανδρών και γυναικών ασθενών με Covid-19, οι άνδρες είχαν σημαντικά υψηλότερους δείκτες φλεγμονής (IL-6, CRP, PCT, φερριτίνη) σε όλα τα στάδια της νόσου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει