Οι νεότεροι άνθρωποι έχουν αναμνήσεις «υψηλής ευκρίνειας»

Oι νεότεροι ενήλικες δεν θυμούνται απαραίτητα περισσότερα απ’ ό,τι οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά είναι σε θέση να ανακτήσουν τις αναμνήσεις τους σε υψηλή ευκρίνεια, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές.

Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό Attention, Perception and Psychophysics εστιάζει στην οπτική μνήμη και στη διάρκειά της ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Vanderbilt στο Νάσβιλ του Τενεσί μελέτησαν 11 ενήλικες περίπου 67 ετών και 13 νεότερους ενήλικες ηλικίας περίπου 23 ετών. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν μια εργασία αλλαγής οπτικής κατεύθυνσης. Πρόκειται για μια προβολή δύο, τριών ή τεσσάρων χρωματικών κουκίδων και απομνημόνευση της εμφάνισής τους. Στη συνέχεια, οι κουκίδες εξαφανίζονται και μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται στους συμμετέχοντες μόνο μία κουκίδα σε ένα από τα χρώματα που έχουν απομνημονεύσει ή σε ένα νέο χρώμα. Η ακρίβεια της απάντησής τους για το αν επρόκειτο για το ίδιο ή άλλο χρώμα θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει πόσο καλά απομνημονεύουν τα χρώματα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης στοιχεία ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων για να εξετάσουν το νευρωνικό μέτρο μνήμης. Τα ευρήματα έδειξαν πως το νευρωνικό μέτρο της μνήμης ήταν παρόμοιο και για τις δύο ομάδες. Με άλλα λόγια κατά το στάδιο της συντήρησης  και οι δύο ομάδες είχαν αποθηκευμένο τον ίδιο αριθμό στοιχείων.

Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι ενήλικες είχαν αποθηκευμένα στοιχεία στη μνήμη τους σε χαμηλότερη ανάλυση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εξασθένηση της ανάκλησης της μνήμης. Η μελέτη είναι η πρώτη που δείχνει ότι οι συμπεριφορικοί και ηλεκτροφυσιολογικοί συσχετισμοί όσον αφορά την ικανότητα της μνήμης εργασίας των ηλικιωμένων μπορούν να διαχωριστούν.

«Η ανάλυση της μελέτης μας έδειξε πως οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας διασώζουν μνήμες διαφορετικά από τους νεώτερους ενήλικες. Υπάρχουν νέα στοιχεία από τα εργαστήρια που υποδηλώνουν πως οι αναμνήσεις των ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας είναι χειρότερες απ’ ό,τι των νεώτερων ενηλίκων. Με άλλα λόγια, ενώ οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να αποθηκεύσουν τον ίδιο αριθμό στοιχείων, η μνήμη τους είναι περισσότερο ασαφής σε σχέση με τους νεότερους», καταλήγουν οι ερευνητές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει