Ποια είναι η σχέση της υπέρτασης με τους ηλικιωμένους

Η υψηλή πίεση του αίματος, γνωστή ως υπέρταση εμφανίζεται περίπου στο 20% των ενηλίκων, με βάση τα στατιστικά στοιχεία για τον ανεπτυγμένο κόσμο, ενώ είναι πιο συχνή μεταξύ των ηλικιωμένων.

Περίπου το 50% των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω πάσχουν από υψηλή αρτηριακή πίεση. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε περίπου 2 στους 3 ανθρώπους ηλικίας άνω των 75 ετών. Η συστολική υπέρταση είναι η πιο συχνά διαγνωσμένη μορφή υπέρτασης μεταξύ των ηλικιωμένων.

Η υπέρταση εκφράζεται με δύο αριθμούς. Η συστολική πίεση είναι ο ανώτερος αριθμός, η διαστολική είναι ο χαμηλότερος. Η συστολική μέτρηση απεικονίζει την πίεση που ασκείται στα τοιχώματα των αρτηριών, καθώς χτυπάει η καρδιά. Η διαστολική μέτρηση είναι η ίδια πίεση τη στιγμή που η καρδιά ξεκουράζεται, δηλαδή στην περίοδο μεταξύ των χτύπων. Ορισμένοι επαγγελματίες υγείας θεωρούν πως το 120/80 mmHg (χιλιοστά στήλης υδραργύρου) είναι το πρότυπο ή αποδεκτό επίπεδο αρτηριακής πίεσης, ωστόσο αυτό που θεωρείται αποδεκτό μπορεί να ποικίλει σε διαφορετικούς ασθενείς.

Σε γενικές γραμμές η υψηλή πίεση του αίματος θεωρείται ότι είναι 140/90 mmHg ή μεγαλύτερη. Η κατάσταση αυτή χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Εάν η αιτία της κατάστασης είναι άγνωστη, ονομάζεται ιδιοπαθής υπέρταση. Η υψηλή πίεση που προκαλείται από μια ασθένεια ή συμβαίνει ως αποτέλεσμα κάποιας άλλης κατάστασης, ονομάζεται δευτεροπαθής υπέρταση. Εάν ανεβαίνει μόνο η συστολική πίεση, ονομάζεται συστολική υπέρταση. Αυτή είναι και η πιο συχνή μορφή υπέρτασης στους ηλικιωμένους.

Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, η συστολική πίεση συνήθως αυξάνεται. Για πολλά χρόνια η υπέρταση στους ηλικιωμένους ήταν αδιάγνωστη γιατί οι ερευνητές πίστευαν πως το αποδεκτό επίπεδο της συστολικής πίεσης ήταν ο αριθμός 100 συν την ηλικία του ηλικιωμένου. Αυτό σήμαινε πως οι γιατροί θεωρούσαν τον αυξανόμενο αριθμό συστολικής πίεσης στους ηλικιωμένους ως φυσιολογικό. Αυτό, όμως, είναι κάτι που πλέον δεν ισχύει.

Ο αριθμός των μη διαγνωσμένων περιπτώσεων υπέρτασης στους ηλικιωμένους μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που μετριέται η πίεση του αίματος. Όταν στέκεται όρθιος ένας ηλικιωμένος, η αρτηριακή του πίεση τείνει να μειώνεται, μια κατάσταση που ονομάζεται ορθοστατική υπόταση. Για να αντισταθμιστεί το γεγονός αυτό, οι γιατροί προσπαθούν να διαγνώσουν την υπέρταση στους ηλικιωμένους λαμβάνοντας τις μετρήσεις στους ηλικιωμένους όταν είναι όρθιοι, καθιστοί και ξαπλωμένοι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μόνο το 25% των ηλικιωμένων με υπέρταση παίρνουν φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση. Η μείωση της συστολικής υπέρτασης στους ηλικιωμένους, ακόμα και κατά ένα βαθμό, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και καρδιακής ανεπάρκειας. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως τα φάρμακα για την υψηλή πίεση του αίματος, μπορεί να μειώσουν την πίεση παρά πολύ γρήγορα σε ηλικιωμένους ασθενείς και μπορεί ενδεχομένως αυτό να είναι επιβλαβές για την υγεία τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει