Ποια είναι τα νέα μέτρα για το 2014

Νέοι πρόσθετοι φόροι ύψους 2,48 δις στα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία αλλά και νέες περικοπές δαπανών ύψους 3,5 δις περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός για το 2014 που κατέθεσε ο Γιάννης Στουρνάρας στη Βουλή.

Συνολικά το ύψος των δημοσιονομικών μέτρων που θα εφαρμοστούν το 2014 υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ, ενώ σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθούν και 540 εκατ. που πρέπει να εισπραχθούν μέσα στο 2014 για να προσμετρηθούν στα έσοδα του 2013, ώστε να διασφαλιστεί το πρωτογενές πλεόνασμα των 812 εκ. ευρώ για φέτος.

Συγκεκριμένα, μέχρι τον Μάρτιο του 2014 θα πρέπει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να πληρώσουν επιπλέον φόρους του 2013, όπως:

1. την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων τον Ιανουάριο 2014, ύψους 180 εκατ. ευρώ,

2. την είσπραξη από τις τελευταίες δόσεις των ΦΑΠ 2011-2013, εντός του πρώτου διμήνου του 2014, ύψους 180 εκατ. ευρώ,

3. τις εισπράξεις του Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ 2013) μέχρι και το Μάρτιο 2014, ύψους 180 εκατ. ευρώ

Οπως προβλέπει ο προϋπολογισμός τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων θα αυξηθούν κατά 1,33 δις ευρώ (11.575 δις ευρώ το 2013 σε 12.908 δις ευρώ το 2014), ενώ οι εισπράξεις από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας κατά 1,153 ευρώ (από 2.787 το 2013 σε 3.937 δις ευρώ το 2014).

Ο προϋπολογισμός του 2014 προβλέπει περικοπές 3,14 δις ευρώ σε δαπάνες για συντάξεις, κοινωνικές παροχές και «ψαλίδι» 443 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά έξοδα.

Οι δαπάνες για μισθούς δημοσίων υπαλλήλων προβλέπεται να μειωθούν κατά 280 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ οι δαπάνες για συντάξεις , κοινωνικά επιδόματα και παροχές υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης θα περικοπούν περαιτέρω κατά 3,14 δις ευρώ.

Οι προβλέψεις για το 2014

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος θα ανέλθει σε 812 εκατ. ευρώ (0,4% του ΑΕΠ) και το 2014 σε 2,9 δις ευρώ (1,6% του ΑΕΠ).

Το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2013 υπολογίζεται σε 2,2% του ΑΕΠ (3,9 δις ευρώ) και σε 2,3% του ΑΕΠ (4,2 δισ. ευρώ) για το 2014.

Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολογίζεται στο 175,5% για το 2013 και στο 174,8% για το 2014.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε ανάπτυξη το 2014 με ρυθμό 0,6%, έναντι ύφεσης 4% φέτος.

Ακόμη, εκτιμάται πως η ανεργία θα υποχωρήσει στο 24,5% το επόμενο έτος, έναντι 25,5% το 2013.

Υπολογίζεται, επίσης, ότι το κράτος θα έχει αποπληρώσει μέχρι το τέλος του 2013 ληξιπρόθεσμα χρέη 6,6 δις ευρώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει