Ποιες θα είναι οι ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια

Την αντιμετώπιση του αδιεξόδου πολιτών και τραπεζών από τα δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο» επιχειρεί η κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει ένα καλύτερο πλαίσιο προστασίας, αλλά και βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Το σχέδιο που επεξεργάζονται οι αρμόδιοι φορείς προβλέπει ειδικά κριτήρια που δεν σχετίζονται τόσο με την αξία του ακινήτου, όσο με το εισόδημα και την περιουσία του δανειολήπτη.

Σύμφωνα με το «Εθνος της Κυριακής» ανεξάρτητα από το αν αρθούν ή όχι οι πλειστηριασμοί, οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν τα δικά τους κριτήρια με γνώμονα την πραγματική οικονομική κατάσταση κάθε οικογένειας.

Προτεραιότητα θα έχουν βέβαια οι άνεργοι και οι μη έχοντες με τους τραπεζίτες να υποστηρίζουν σε πρώτη φάση πως οι δανειολήπτες που έχουν πραγματικό πρόβλημα δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.

«Πάγωμα δόσεων για ανέργους»

Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι το πάγωμα των δόσεων για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες για τους ανέργους, με την οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη να επανεξετάζεται μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

Από την άλλη πλευρά, αν η τράπεζα διαπιστώσει ότι ο εν λόγω άνεργος μπορεί και πληρώνει χαράτσια και λοιπές υποχρεώσεις του, τότε θα εκτιμά πως έχει αδήλωτο εισόδημα και η περίπτωσή του θα αντιμετωπίζεται αναλόγως.

Οι βασικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

* Πάγωμα καταβολής δόσεων για τις αδύναμες οικονομικές ομάδες

* Πληρωμή μηνιαίας δόσης η οποία θα αντιστοιχεί στο ποσό που θα πλήρωνε ο οφειλέτης αν νοίκιαζε σήμερα το συγκεκριμένο σπίτι

* Επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων, κυρίως των στεγαστικών με εμπράγματη ασφάλεια

* Μείωση της δόσης για δύο ή ακόμα και τρία χρόνια, με το δανειολήπτη να πληρώνει μόνο τον τόκο που αντιστοιχεί στη δόση του δανείου

* Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δάνεια με ευνοϊκούς όρους

Συγκέντρωση οφειλών από καταναλωτικά και κάρτες σε ένα δάνειο αλλά με προσημείωση ακινήτου το οποίο προσφέρει σχεδόν το μισό επιτόκιο από ότι το καταναλωτικό, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με επιμήκυνση δανείου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει