Οι πορνογραφικές ιστοσελίδες δημιουργούν εθισμό στο cyber sex στις γυναίκες

Οι γυναίκες που επισκέπτονται πορνογραφικές σελίδες στο Διαδίκτυο διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν εθισμό στο cyber sex, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Κυβερνοψυχολογία, Συμπεριφορά και Κοινωνική Δικτύωση.

Η έρευνα εξέτασε 51 γυναίκες που παρακολουθούσαν πορνογραφικές σελίδες στο Διαδίκτυο και άλλες 51 γυναίκες που δεν παρακολουθούσαν. Χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια ερευνητές από τα Πανεπιστήμια των Βρυξελλών, του Σαν Ντιέγκο και της Καλιφόρνιας, αξιολόγησαν τη σοβαρότητα της εξάρτησης των γυναικών από το cyber sex, καθώς και την τάση τους για σεξουαλική διέγερση, τη γενικότερη σεξουαλική συμπεριφορά και τυχόν προβλήματά της, καθώς και τη σοβαρότητα των ψυχολογικών συμπτωμάτων που μπορεί να εμφάνιζαν.

Επιπλέον, τους παρουσίασαν ένα  πειραματικό μοντέλο που συμπεριελάμβανε 100 πορνογραφικές εικόνες και δείκτες διέγερσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι γυναίκες που παρακολουθούν πορνογραφικές σελίδες στο Διαδίκτυο διεγέρθηκαν περισσότερο και έδειξαν μεγαλύτερη επιθυμία από εκείνες που δεν επισκέπτονταν πορνογραφικές ιστοσελίδες.

Επιπλέον, οι πρώτες παρουσίασαν μεγαλύτερη ευαισθησία στη διέγερση, όταν κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τις πορνογραφικές εικόνες. Η διέγερσή τους ήταν άσχετη από το αν είχαν δεσμό, αν είχαν ικανοποιητικές σεξουαλικές επαφές στη ζωή τους ή αν έκαναν cyber sex με τους συντρόφους τους. Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με εκείνα προηγούμενων μελετών που είχαν γίνει για τους άνδρες.

Τα ευρήματα σύμφωνα με τους ερευνητές χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να αναλυθούν οι μηχανισμοί που οδηγούν στην ανάπτυξη του εθισμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει