Πώς λειτουργεί η χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την επιβράδυνση ή την ολοκληρωτική διακοπή της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο.

Τα κανονικά, παραγωγικά και υγιή κύτταρα έχουν μια προβλέψιμη διάρκεια ζωής. Τα κύτταρα αναπτύσσονται μεγαλώνουν και πεθαίνουν. Νέα κύτταρα αντικαθιστούν τα κύτταρα που έχουν πεθάνει και ο κύκλος συνεχίζεται. Οι χημειοθεραπείες χρησιμοποιούνται όταν ορισμένα μη φυσιολογικά κύτταρα αναπτύσσονται ραγδαία και διαιρούνται επανειλημμένα. Η επαναλαμβανόμενη διαδικασία επιτρέπει τη συνεχιζόμενη διαίρεση και πολλαπλασιασμό των κυττάρων χωρίς τα προηγούμενα να πεθαίνουν, με αποτέλεσμα τα μη φυσιολογικά κύτταρα να πολλαπλασιάζονται και να δημιουργούν ολοένα και περισσότερα κύτταρα χωρίς καμία διαδικασία να είναι σε θέση να σταματήσει αυτό τον κύκλο.

Εδώ έρχεται να παίξει το ρόλο της η χημειοθεραπεία.

Πώς λειτουργεί

Το πώς λειτουργεί η χημειοθεραπεία εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου και από το στάδιο που αυτός βρίσκεται.

Η χημειοθεραπεία που χρησιμοποιείται ως θεραπεία του καρκίνου, καταστρέφει εντελώς τα καρκινικά κύτταρα και εμποδίζει την επαναλαμβανόμενη διαίρεσή τους και τον πολλαπλασιασμό τους. Η χημειοθεραπεία εξασφαλίζει πως τα ανθυγιεινά κύτταρα δεν θα βρίσκονται πια στο σώμα και πως δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να αυξηθούν εκ νέου.

Η χημειοθεραπεία που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του καρκίνου, πραγματεύεται τη διαδικασία καταστροφής των κυττάρων που έχουν εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές. Οι θεραπείες στην περίπτωση αυτή επιβραδύνουν την ανάπτυξη των κυττάρων και τα εμποδίζουν να εξαπλωθούν.

Η παρηγορητική φροντίδα περιλαμβάνει επίσης τη χρήση της χημειοθεραπείας για τη μείωση του μεγέθους των όγκων.

Πώς χρησιμοποιείται η χημειοθεραπεία

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη θεραπεία του καρκίνου. Η χημειοθεραπεία μπορεί να είναι η μόνη πηγή θεραπείας ή να συνδυάζεται με ακτινοβολία ή βιολογικές θεραπείες ή ακόμα και με χειρουργική επέμβαση.

Οι χημειοθεραπείες που χρησιμοποιούνται για πρόσθετους λόγους περιλαμβάνουν τη συρρίκνωση των όγκων πριν από τις εναλλακτικές θεραπείες ή τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι γιατροί χρησιμοποιούν τις χημειοθεραπείες στους ασθενείς για να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα προτού αυτά διαιρεθούν, τα κύτταρα που έχουν εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές του σώματος και τα κύτταρα που παραμένουν στο σώμα, αφού ο ασθενής έχει υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση.

Αρνητικές επιδράσεις

Οι χημειοθεραπείες μπορεί να επηρεάσουν και τα υγιή κύτταρα που διαιρούνται φυσιολογικά, για όσο διάστημα επιτίθενται στα ταχύτατα διαιρούμενα επιβλαβή καρκινικά κύτταρα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες όπως η απώλεια μαλλιών, είναι συχνές όταν καταστραφούν και υγιή κύτταρα μέσω αγωγής χημειοθεραπείας.

Θετικές επιδράσεις

Μια θεραπεία μέσω της διαδικασίας της χημειοθεραπείας καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να σταματήσει ή να επιβραδύνει τον κύκλο πολλαπλασιασμού των ανθυγιεινών κυττάρων.

Οι παρενέργειες που σημειώνονται κατά τη χημειοθεραπεία μπορούν να μειωθούν ή και να σταματήσουν ολοκληρωτικά μόλις ολοκληρωθούν οι θεραπείες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει