Πώς συνδέονται το νευρικό με το μυϊκό σύστημα

To νευρικό σύστημα στον ανθρώπινο οργανισμό είναι πλήρως συνδεδεμένο και αλληλένδετο. Επομένως, όλες οι υποδιαιρέσεις του (κεντρικό, περιφερικό, σωματικό, αυτόνομο) όπως διδάσκονται στα μαθήματα ανατομίας, υπάρχουν κυρίως για να διευκρινιστούν οι εξαιρετικά πολύπλοκες λειτουργίες του.

Μυϊκό σύστημα

Το ανθρώπινο σώμα περιέχει περισσότερους από 650 διαφορετικούς μύες σε τρεις κατηγορίες, όλες υπό τον έλεγχο του νευρικού συστήματος. Οι γραμμωτοί ή σκελετικοί μύες έρχονται κάτω από συνειδητό ή εθελοντικό έλεγχο. Οι λείοι ή σπλαχνικοί μύες, όπως αυτοί που βρίσκονται στην πεπτική οδό, συνδέονται με εσωτερικά όργανα και εκτελούν το έργο τους εκτός εθελοντικού ελέγχου. Ο καρδιακός μυς έχει μία εξειδικευμένη λειτουργία που περιορίζεται στην καρδιά. Κατά μέσο όρο, περίπου το 40% του φυσιολογικού σωματικού βάρους αποτελείται από μυς.

Νευρικό σύστημα

Το νευρικό σύστημα αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρώνες σε συνεχή επαφή μεταξύ τους για τον έλεγχο και την ρύθμιση των εσωτερικών και αισθητηριακών λειτουργιών. Το κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, ενώ το περιφερικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει όλα τα νεύρα εκτός του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο νωτιαίος μυελός συμπεριφέρεται σαν λεωφόρος πληροφοριών, επιταχύνοντας τα σήματα από τον εγκέφαλο στο περιφερικό νευρικό σύστημα και αντίστροφα. Οπως το μυϊκό σύστημα, το περιφερικό νευρικό σύστημα, που αποτελείται από όλους τους δρόμους που τελικά οδηγούν στη λεωφόρο, έχει διπλή λειτουργία. Ενα μέρος είναι σωματικό, δηλαδή υπό συνειδητό έλεγχο, και ένα μέρος του αυτόνομο, ή εκτός συνειδητού ελέγχου.

Επικοινωνία νεύρων και μυών

Ενέργειες όπως το σκύψιμο, ή το μάζεμα ενός μολυβιού που έχει πέσει κάτω, περιλαμβάνουν τη συντονισμένη προσπάθεια πολλών μυϊκών ομάδων. Το συνειδητό μέρος του μυαλού μεταφέρει αυτή την εντολή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο τη μεταφράζει σε ηλεκτρικούς παλμούς. Αυτοί διοχετεύονται μέσω του σωματικού μέρους του περιφερικού νευρικού συστήματος στα νεύρα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των απαραίτητων μυών. Οταν φθάσουν τα μηνύματα, μια χημική ουσία, η ακετυλοχολίνη, απελευθερώνεται από τις νευρικές απολήξεις, διεγείροντας τις μεμβράνες των μυϊκών ινών και αναγκάζοντάς τες να συστέλλονται. Αυτό μοιάζει να συμβαίνει αμέσως, αλλά στην πραγματικότητα διαρκεί περίπου 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Κανονικά, το συνειδητό μέρος του μυαλού δεν είναι σε θέση να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό, την πέψη ή άλλους σπλαχνικούς μυς, επειδή αυτοί ρυθμίζονται αυτόνομα.

Ανταπόκριση μυών

Είτε υπό σωματικό είτε υπό αυτόνομο έλεγχο, οι μύες εργάζονται σε αντίθετες ομάδες και η κίνηση συμβαίνει όταν το ένα μέρος συμβάλλει και τα άλλα χαλαρώνουν. Κατά τη συστολή, οι μυϊκές ίνες μειώνονται κατά 30 έως 40 τοις εκατό. Οι σκελετικοί μύες συνδέονται με τα οστά είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω των τενόντων και πρέπει να ξεκουράζονται και να αναζωογονούνται μετά από έντονη άσκηση. Οι σπλαχνικοί και καρδιακοί μύες επηρεάζονται από την άσκηση, συνήθως θετικά και απαιτούν επίσης μια σταθερή παροχή φρέσκου οξυγόνου από το αίμα, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει