Προσυμπληρωμένα φέτος τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Προσυμπληρωμένα στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης θα είναι φέτος τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Επειδή, ωστόσο, η προθεσμία για την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών από τις επιχειρήσεις προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εκπνέει στις 28 Μαρτίου, αρκετοί φορολογούμενοι θα πρέπει να περιμένουν ως τότε για την υποβολή της δήλωσής τους, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποστείλουν τις βεβαιώσεις.

Οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται με τα εισοδήματα είναι: 301-302,303-304,321-322 και 317-318 (πίνακας μισθωτών υπηρεσιών) 313-314, 315-316, 333-334, 609-610, 603-604, 605-606 (πίνακας παρακαρατηθέντων φόρων).

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι οι κωδικοί δήλωσης Ε1 που αφορούν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και την παρακράτηση φόρου, εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι από τη ΓΓΠΣ, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησής τους από τους φορολογούμενους.

Στην περίπτωση που έως τις 28 Μαρτίου δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι κωδικοί αυτοί για κάποιους φορολογουμένους, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν τους υπόλοιπους κωδικούς και να περιμένουν μέχρι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να παραλάβει τη βεβαίωση αποδοχών τους.

Εάν και μετά τις 28 Μαρτίου εξακολουθούν να μην εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη του ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι λάθος, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα πεδία της δήλωσης, να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε1 και να ζητήσει από τον εργοδότη του αποστείλει εκ νέου ηλεκτρονικά τη σωστή βεβαίωση αποδοχών.

Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων στα τηλέφωνα 210-4802552 και 15515.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει