Συμπτώματα της νόσου του μυελού των οστών

Ο μυελός των οστών είναι ένα μαλακό σπογγώδες υλικό που βρίσκεται μέσα στα οστά. Είναι απαραίτητος για τη μετάβαση που κάνουν τα βλαστοκύτταρα για να γίνουν κάποιος από τους τύπους των κυττάρων του αίματος (ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια ή λευκοκύτταρα).

Η νόσος του μυελού των οστών συμβαίνει όταν υπάρχει κάποιο είδος ανωμαλίας ή παρεμβολής στην παραγωγή αιμοκυττάρων. Η λευχαιμία, η απλαστική αναιμία και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) είναι τρεις τύποι διαταραχών του μυελού των οστών, που επηρεάζουν την παραγωγή των κυττάρων του αίματος και του μυελού των οστών. Τα συμπτώματα κάθε τύπου της νόσου μυελού των οστών ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, ωστόσο τείνουν να είναι παρόμοια.

Πόνος

Ο πόνος των οστών, ο πόνος των αρθρώσεων και οι πονοκέφαλοι είναι συμπτώματα της νόσου του μυελού των οστών. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται όταν ένα άτομο με διαταραχή του μυελού των οστών έχει πολύ χαμηλό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Αναιμία

Οταν ο αριθμός των ερυθροκυττάρων γίνεται επικίνδυνα χαμηλός, ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει αναιμία, λόγω της πτώσης του οξυγόνου που μεταφέρεται σε όλο το σώμα. Η υπερβολική κόπωση και η αδυναμία είναι συμπτώματα αναιμίας που μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς με νόσο του μυελού των οστών. Πρόσθετα σημάδια της αναιμίας είναι η ωχρότητα, το «ξεπλυμένο» δέρμα και οι μώλωπες που γίνονται με το παραμικρό άγγιγμα. Τα άτομα που έχουν αναιμία, λόγω διαταραχών του μυελού των οστών, μπορεί να αιμορραγούν εύκολα και να χάνουν μεγάλες ποσότητες αίματος.

Οίδημα

Οι διαταραχές του μυελού των οστών μπορεί να οδηγήσουν σε οίδημα των εσωτερικών οργάνων σε μερικούς ανθρώπους. Ο σπλήνας, τα νεφρά ή το ήπαρ μπορεί να διευρυνθούν ως απόκριση της νόσου που καταστρέφει τα κύτταρα του αίματος. Ενα άτομο με νόσο του μυελού των οστών μπορεί να εμφανίζει συχνά λοίμωξη και ως εκ τούτου να έχει πρησμένους αδένες. Στους άνδρες με διαταραχές του αίματος που οδηγούν σε ανωμαλίες του μυελού των οστών μπορεί να εμφανιστεί πρήξιμο των όρχεων.

Χρωμοσωμικές αλλαγές

Διεξοδικές εξετάσεις αίματος και γονιδίων είναι απαραίτητες σε άτομα που πάσχουν από ασθένεια του μυελού των οστών. Μερικά από τα σημάδια της ασθένειας από επιστημονικής  άποψης περιλαμβάνουν χρωμοσωμικές αλλαγές και μεταβολές γονιδίων. Οι άνθρωποι που έχουν κάποια μορφή λευχαιμίας μπορεί να παρουσιάσουν τμήματα χρωμοσωμάτων που μετακινούνται σε άλλα χρωμοσώματα. Οι εξετάσεις αίματος μπορεί επίσης να δείξουν την ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων αναπαραγόμενων λευκών αιμοσφαιρίων που έχουν «εποικίσει» το αίμα του ασθενούς σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί η λοίμωξη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει