Τα σημάδια ενός εγκεφαλικού επεισοδίου στη διάρκεια του ύπνου

Ως εγκεφαλικό επεισόδιο ορίζεται η ξαφνική εμφάνιση νευρολογικών συμπτωμάτων που προκύπτουν από διακοπή της ροής αίματος σε μέρος του εγκεφάλου.

Εάν συμβεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του ύπνου, η παρουσία συμπτωμάτων μετά την αφύπνιση θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη ότι πράγματι συνέβη. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ ενός εγκεφαλικού επεισοδίου και ενός παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου (ΤΙΑ), το οποίο αποκαλείται και «μίνι εγκεφαλικό» επεισόδιο.

Κινητικά προβλήματα

Προβλήματα με την κίνηση ή τον συντονισμό μπορεί να υποδηλώνουν εγκεφαλικό επεισόδιο. Μια ξαφνική αδυναμία ή παράλυση, ιδιαίτερα όταν αφορά ολόκληρο ή ένα μέρος της μίας πλευράς του σώματος, αποτελεί παράδειγμα τέτοιου προβλήματος. Τα εγκεφαλικά επεισόδια επηρεάζουν συχνά τα τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν την κίνηση του προσώπου και της γλώσσας κι έτσι οι δυσκολίες με τις εκφράσεις του προσώπου, το μάσημα, την κατάποση ή τη μετακίνηση της γλώσσας μπορεί να υποδηλώνουν ότι έχει συμβεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο συντονισμός είναι μια άλλη πτυχή της κίνησης που μπορεί να επηρεαστεί από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι διαταραχές στο βάδισμα ή την ισορροπία, η ζάλη και η δυσκολία εκτέλεσης οικείων καθηκόντων που απαιτούν συντονισμό, μπορούν επίσης να αποτελούν ενδείξεις ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

Προβλήματα με τις αισθήσεις

Η αίσθηση είναι μια άλλη λειτουργία του εγκεφάλου που μπορεί να διαταραχθεί από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Ξαφνική πλήρης ή μερική απώλεια της όρασης, θολή όραση, διπλωπία και δυσκολίες με τις κινήσεις των ματιών είναι όλα συμπτώματα κάποιας διαταραχής αίσθησης. Προβλήματα με την ακοή ή την αίσθηση της οσμής είναι επίσης πιθανά με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Επιπλέον, ένα μούδιασμα που επηρεάζει ολόκληρη την πλευρά ή ένα μέρος της μίας πλευράς του προσώπου ή του σώματος, είναι ένδειξη ότι μπορεί να έχει συμβεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Προβλήματα με τη σκέψη ή τη γνωστική λειτουργία

Οι περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχουν τη σκέψη και την γνωστική λειτουργία, μπορούν επίσης να επηρεαστούν από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Η απώλεια συνείδησης, η σύγχυση, η αιφνίδια απώλεια μνήμης και οι δυσκολίες στην ομιλία, η κατανόηση του λόγου, η δυσκολία γραφής ή ανάγνωσης, μπορεί να είναι συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο ξαφνικός σοβαρός πονοκέφαλος, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από απώλεια συνείδησης ή ναυτία και έμετο, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι έχει εμφανιστεί ένας ιδιαίτερα σοβαρός τύπος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, αν και είναι απίθανο κάποιος να παραμείνει κοιμισμένος παρά τα συμπτώματα αυτά.

Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο

Οπως ακριβώς ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, έτσι και ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο προκαλείται από μια διακοπή της ροής του αίματος σε μέρος του εγκεφάλου. Στο παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, ωστόσο, η ροή του αίματος επιστρέφει πάνω-κάτω στο φυσιολογικό μετά από λίγα λεπτά. Τα νευρολογικά συμπτώματα εμφανίζονται όταν μειώνεται η ροή του αίματος, αλλά καμία περιοχή του εγκεφάλου δεν καταστρέφεται σημαντικά και τα συμπτώματα τελικά εξαφανίζονται. Τα νευρολογικά συμπτώματα από ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο διαρκούν πέντε έως 15 λεπτά, αλλά δεν θεωρείται ότι συνέβη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, παρά μόνο αν διαρκέσουν περισσότερο από 24 ώρες. Ανάλογα με τη φύση των συμπτωμάτων, ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο που συμβαίνει κατά τον ύπνο ενδέχεται να μην αναγκάσει υποχρεωτικά το άτομο να ξυπνήσει. Δεδομένου ότι τα συμπτώματα είναι πιθανό να εξαφανιστούν από τη στιγμή που το άτομο ξυπνά, ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να μην έχει καθόλου συμπτώματα. Εντούτοις, τα παροδικά ισχαιμικά επεισόδια είναι πολύ πιθανό να επανεμφανιστούν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει