Τα video games σε μικρές δόσεις επιδρούν θετικά στα παιδιά

Παίζοντας video games για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε καθημερινή βάση τα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν σε ό,τι αφορά την ισορροπημένη ανάπτυξή τους, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Οι επιστήμονες βρήκαν πως τα παιδιά που ασχολούνταν με τα βιντεοπαιχνίδια για λιγότερο από μια ώρα την ημέρα, αναπτύσσονταν σωστά και πιο ισορροπημένα, καλύτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και την ηλικία τους, από τα παιδιά που δεν έπαιζαν καθόλου.

Στον αντίποδα, τα παιδιά που χρησιμοποιούσαν τις κονσόλες περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα, εμφάνισαν συνολικά χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στη ζωή τους.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pediatrics.

Ο πειραματικός ψυχολόγος δρ Andrew Przybylski ανέλυσε μια σειρά από βρετανικές έρευνες στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 5.000 νέοι ηλικίας από 10 έως 15 ετών, από τους οποίους περίπου το 75% δήλωσαν ότι έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια σε καθημερινή βάση.

Τα παιδιά κλήθηκαν να ποσοτικοποιήσουν το χρόνο που δαπανούσαν στα βιντεοπαιχνίδια στη διάρκεια μιας τυπικής σχολικής ημέρας, είτε χρησιμοποιώντας κονσόλες, είτε χρησιμοποιώντας υπολογιστές.

Κατόπιν αξιολογήθηκαν μια σειρά από παράγοντες όπως:

• Πόσο ικανοποιημένα ήταν από τη ζωή τους

• Πόσο καλά τα πάνε με τους συνομηλίκους τους

• Πόσο πιθανό είναι να βοηθήσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία

• Ποια είναι τα επίπεδα υπερκινητικότητας και απόσπασης της προσοχής τους

Οι απαντήσεις συνδυάστηκαν για να βαθμολογηθούν τα επίπεδα ψυχολογικής και κοινωνικής προσαρμογής τους.

Οταν συνέκριναν τα παιδιά που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια με τις άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έπαιζαν καθόλου, οι επιστήμονες βρήκαν πως τα παιδιά που δεν απασχολούνταν περισσότερο από μία ώρα την ημέρα, ήταν περισσότερο ικανοποιημένα από τη ζωή τους και είχαν υψηλότερα επίπεδα θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η συγκεκριμένη ομάδα, επίσης, είχε τα λιγότερα προβλήματα με συναισθηματικά ζητήματα, καθώς και τα χαμηλότερα επίπεδα υπερκινητικότητας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά που αφιέρωναν περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα σε video games ήταν λιγότερο καλά προσαρμοσμένα και ισορροπημένα στη ζωή τους.

Ψηφιακός κόσμος

Ο δρ Przybylski λέει ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές αιτίες πίσω από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

«Σε ένα ερευνητικό περιβάλλον που συχνά είναι πολωμένο μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι τα βιντεοπαιχνίδια είναι εξαιρετικά ευεργετικά για τα παιδιά και εκείνων που τα συνδέουν με βίαιες πράξεις, η έρευνα αυτή προβάλλει μια νέα διαφοροποιημένη άποψη. Η ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια μπορεί να προσφέρει στα παιδιά μια κοινή γλώσσα. Και κάποιος που δεν μιλά αυτή τη γλώσσα θα μπορούσε να αποκοπεί από την ομάδα», λέει χαρακτηριστικά και υποστηρίζει πως οι πολιτικές που χαράσσονται και οι κατευθυντήριες γραμμές που θέτουν τα όρια της χρήσης της τεχνολογίας, θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους αυτά τα στοιχεία.

Ο δρ Przybylski επισημαίνει ότι αν και η επίδραση των βιντεοπαιχνιδιών στα παιδιά είναι στατιστικά σημαντική σε αυτή τη μελέτη, παράγοντες, όπως η ισχύς των οικογενειακών σχέσεων παίζουν μεγαλύτερο ρόλο.

Αλλες μελέτες έχουν δείξει πως η ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια σε άλλες περιπτώσεις έχουν δείξει αυξημένη οπτικοχωρική επεξεργασία και ικανότητες απομνημόνευσης, ενώ σε άλλες όχι.

Η περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει στο να καθοριστεί αν συγκεκριμένοι τύποι παιχνιδιών βοηθούν ή εμποδίζουν τους εφήβους να προσαρμοστούν στις αλλαγές που βιώνουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει