Σχέση μυελίνης και σκλήρυνσης κατά πλάκας

Ως μέρος του νευρικού συστήματος, η μυελίνη είναι μια μεμβράνη από λιπώδη ιστό, που περιβάλλει τις νευρικές ίνες σε όλο τους το μήκος, για να προστατεύσει και να απομονώσει τους νευρώνες.

Δημιουργεί έτσι ένα είδος «καλωδίου» που επιτρέπει τη μετάβαση του ηλεκτρικού ρεύματος από το ένα νεύρο προς το άλλο, μεταφέροντας δεδομένα.

Οταν η μυελίνη καταστρέφεται, η διαδικασία περιλαμβάνει πολλές συνθήκες προβληματικές για την υγεία, μεταξύ των οποίων και η σκλήρυνση κατά πλάκας.

Τα νεύρα είναι σαν ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Το μήνυμα πρέπει να διασχίσει κατά μήκος τη διαδρομή του νεύρου για να φτάσει με επιτυχία από το σημείο Α στο σημείο Β (από τον εγκέφαλο για παράδειγμα μέχρι την άκρη του δακτύλου). Το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να ταξιδεύει χωρίς να καταστραφεί, ανακατευτεί, διαιρεθεί ή εκτραπεί από την σωστή πορεία. Ως εκ τούτου, η μυελίνη είναι σαν το στρώμα μιας πλαστικής μόνωσης, που περιβάλλει ένα εσωτερικό σύρμα που είναι το νεύρο. Επιπρόσθετα η μυελίνη επιταχύνει την αγωγιμότητα. Ετσι είναι επίσης ανάλογη με ένα δευτερεύον επίχρισμα πάνω στο σύρμα που μειώνει την αντίσταση που αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το εσωτερικό καλώδιο αντιπροσωπεύει τη σειρά των αξόνων και τα νευρικά κύτταρα που αναμεταδίδουν το ηλεκτρικό ερέθισμα.

Η μυελίνη είναι κατασκευασμένη από λιπίδια των πρωτεϊνών, αλλά λειτουργεί κάπως διαφορετικά, ανάλογα με το πού είναι απασχολημένο το νευρικό μας σύστημα. Το σώμα μας έχει ένα Περιφερικό Νευρικό Σύστημα, που διακλαδώνεται από τη σπονδυλική στήλη, μεταφέροντας πληροφορίες σχετικά με τα αισθητήρια ερεθίσματα, ενώ το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα καθορίζει πώς θα ενεργήσει σ’ αυτή την είσοδο. Κάθε ένα από αυτά τα συστήματα συνθέτει μυελίνη με διαφορετικό τρόπο με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να προκύψουν επιπλοκές.

Η δυσλειτουργία στη μυελίνη των νευρικών ινών προκαλεί τη διακοπή της ομαλής παράδοσης των πληροφοριών. Είτε τα νευρικά ερεθίσματα μπορεί να επιβραδυνθούν, με αποτέλεσμα για παράδειγμα να μην μπορούμε να τραβήξουμε εγκαίρως μακριά το χέρι μας όταν καιγόμαστε στο τηγάνι, είτε να μπερδευτούν, όπως για παράδειγμα να μην είμαστε σε θέση να καθορίσουμε αν το τηγάνι είναι ζεστό. Είναι περίπου σα να έχει μασήσει το κατοικίδιό μας ένα καλώδιο, προκαλώντας δυσλειτουργία στην συσκευή στην οποία ανήκει το καλώδιο. Οταν προκύπτουν προβλήματα σε νεύρα του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, μπορούν να οδηγήσουν στη νευροπάθεια και όταν η ζημία επηρεάζει τα νεύρα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, τότε συχνά διαγιγνώσκεται σκλήρυνση κατά πλάκας.

Αυτή η σοβαρή νόσος (σκλήρυνση κατά πλάκας) προκαλεί απομυελίνωση. Η απομυελίνωση, είναι μια αυτοάνοση αντίδραση κατά την οποία το σώμα μας επιτίθεται στη δική του υγιή μυελίνη, επιδεινώνοντας και προκαλώντας ουλές στο σημαντικό της περίβλημα. Σε μεταγενέστερα στάδια, τα κύτταρα που παράγουν μυελίνη στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, τα ολιγοδενδροκύτταρα, καταστρέφονται με τέτοιο τρόπο ώστε δεν είναι εφικτή καμία αντικατάσταση και έτσι αποδυναμώνεται μόνιμα το σύνολο των νεύρων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει