Το γλοιοβλάστωμα και η σχέση του με την κληρονομικότητα

Το γλοιοβλάστωμα είναι γνωστό ιατρικά με το πλήρες όνομα πολύμορφο γλοιοβλάστωμα (GBM). Πρόκειται για τον πιο συχνό τύπο πρωτογενούς καρκίνου του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Αυτό σημαίνει ότι προέρχεται απευθείας από τον εγκέφαλο σε αντίθεση με τις μεταστάσεις που ξεκινούν από μια άλλη περιοχή. Το γλοιοβλάστωμα είναι πολύ επιθετικό και ανεξάρτητα από τους τύπους θεραπείας που θα χρησιμοποιηθούν, συνήθως αποδεικνύεται θανατηφόρο σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η αναμενόμενη επιβίωση είναι λιγότερο από δύο χρόνια.

Γενετικές συσχετίσεις στο γλοιοβλάστωμα

Το γλοιοβλάστωμα δεν είναι κληρονομικό, αλλά η ασθένεια μπορεί να είναι πιο διαδεδομένη σε ορισμένες οικογένειες. Εκτιμάται ότι περίπου 5% των ασθενών με κακόηθες γλοίωμα μπορεί να έχει έναν συγγενή εξ αίματος που είχε γλοιοβλάστωμα. Υπάρχουν επίσης μερικές κληρονομικές διαταραχές που σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης γλοιοβλαστώματος. Η νευροϊνωμάτωση (νόσος von Recklinghausen), η οζώδης σκλήρυνση, η νόσος Von Hippel-Lindau, το σύνδρομο Li-Fraumeni και το σύνδρομο Turcot είναι όλα παραδείγματα των γενετικών διαταραχών με υψηλή προδιάθεση για την ενδεχόμενη ανάπτυξη γλοιοβλαστώματος.

Τα βασικά για το γλοιοβλάστωμα

Για να καταλάβουμε για ποιο λόγο η ασθένεια είναι τόσο επιθετική και έχει μια τέτοια κακή πρόγνωση, θα πρέπει να εξετάσουμε τη βασική ανατομία των προσβεβλημένων κυττάρων. Τα γλοιοβλαστικά κύτταρα, γνωστά επίσης ως νευρογλοία, είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα κύτταρα που είναι οι αναπτυξιακοί πρόδρομοι ενός από τους τύπους των γλοιακών κυττάρων. Τα νευρογλοιακά κύτταρα είναι ο συνδετικός ιστός του εγκεφάλου και εξυπηρετούν ένα πλήθος λειτουργιών.

Τα νευρογλοιακά κύτταρα περιβάλλουν τα λειτουργικά κύτταρα (νευρώνες), βοηθώντας τα να κρατηθούν στη θέση τους. Βοηθούν στη ρύθμιση και τη θρέψη του εσωτερικού περιβάλλοντος των νευρώνων με την παροχή θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου και βοηθούν στην εξαγωγή και διάθεση των κυτταρικών μεταβολικών αποβλήτων.

Τα νευρογλοιακά κύτταρα χρησιμεύουν ως μηχανισμός απομόνωσης μεταξύ των μεμονωμένων νευρώνων και ως συμπλήρωμα στη διαδικασία μετάδοσης των νευρώνων.

Παρέχουν επίσης τον ανοσοποιητικό μηχανισμό με τον οποίο επιτίθενται και καταστρέφουν τους παθογόνους οργανισμούς και απομακρύνουν τους νεκρούς νευρώνες. Το γλοιοβλάστωμα είναι ένας κακοήθης καρκίνος των νευρογλοιακών κυττάρων.

Ο πιο πλούσιος τύπος κυττάρου στον εγκέφαλο είναι ένας ειδικός τύπος νευρογλοιακών κυττάρων που ονομάζονται αστροκύτταρα. Αυτά τα κύτταρα προσφέρουν μια πλειάδα λειτουργιών εντός του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της βιοχημικής υποστήριξης στα κύτταρα που συνθέτουν το φράγμα αίματος/εγκεφάλου. Αυτό το φράγμα αίματος/εγκεφάλου και η ικανότητά του να εμποδίζει την είσοδο μορίων στους νευρώνες, είναι υπεύθυνο για το γεγονός ότι η χημειοθεραπεία στον εγκέφαλο έχει τόσο χαμηλή αποτελεσματικότητα. Αν τα αστροκύτταρα είναι ο κυρίαρχος τύπος κυττάρων εντός του όγκου του γλοιοβλαστώματος, τότε η μετάσταση θα είναι εξαιρετικά επιθετική και οι προσπάθειες παρέμβασης ελάχιστα αποτελεσματικές.

Τα πιο συχνά συμπτώματα του γλοιοβλαστώματος

Το γλοιοβλάστωμα περιλαμβάνει συμπτώματα όπως ναυτία και εμετός, ανεξήγητος πονοκέφαλος, σπασμοί και έντονη αδυναμία στην μία πλευρά του σώματος (ημιπάρεση). Ο τύπος και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων κυμαίνεται ανάλογα με τη θέση του όγκου μέσα στον εγκέφαλο. Τα πιο συχνά συμπτώματα που σχετίζονται με το γλοιοβλάστωμα είναι μια προοδευτική και έντονη μείωση στη μνήμη και αλλαγές στην προσωπικότητα ή άλλα νευρολογικά συμπτώματα, ιδιαίτερα αν ο όγκος βρίσκεται είτε στον κροταφικό είτε στον μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου. Μερικοί ασθενείς με γλοιοβλάστωμα θα αναπτύξουν τα συμπτώματα σχετικά γρήγορα, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να μην έχουν εμφανή συμπτώματα μέχρι ότου ο όγκος θα έχει μεγαλώσει αρκετά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει