Χιλιάδες ασθενείς με Ηπατίτιδα C αποκτούν πρόσβαση στις νέες θεραπείες

Aπό την 1η Ιουλίου και για τους επόμενους 14 μήνες, 5.500 ασθενείς με Ηπατίτιδα C αποκτούν  πρόσβαση στις καινούργιες θεραπείες, καθώς ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) κατέληξε σε συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Η συμφωνία αφορά την μείωση του κόστους και την παράλληλη διεύρυνση των κριτήριων πρόσβασης των φαρμάκων για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C.

Με τα καινούργια δεδομένα, πρόσβαση στις καινούργιες θεραπείες θα αποκτήσουν ασθενείς που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: Oλοι οι ασθενείς με ηπατίτιδα C και  βαθμό ηπατικής ίνωσης ³7 (αποτέλεσμα ελαστογραφίας F2).Εξαίρεση από το παραπάνω περιορισμό με διεύρυνση κριτηρίων της θεραπείας σε όλα τα στάδια ίνωσης θα αποτελέσουν οι παρακάτω ομάδες ασθενών: Ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια (θαλασσαιμία, Δρεπανοκυτταρική νόσος).Ασθενείς με συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).Ασθενείς τελικού σταδίου νεφρική νόσο (GFR< 30 ή Αιμοκάθαρση). Ασθενείς με HCV/HIV συνλοίμωξη. Ασθενείς στη λίστα μεταμόσχευσης. Μεταμοσχευμένοι ασθενείς (μυελού, συμπαγή όργανα). Ασθενείς με νοσήματα που θεωρούνται  εξωηπατικές εκδηλώσεις της ηπατίτιδας C (όχι θυρεοειδίτιδα Hashimoto). Μεικτή κρυσοσφαιριναιμία με συμπτώματα κρυοσφαριναιμικής αγγειίτιδας. Μη Hodgkin Λέμφωμα. Ανοση Θρομβοκυτταροπενία (ITP). Aνοση αιμολυτική αναιμία. Ασθενείς με βαριά αυτοάνοσα ή αυτοφλεγμονώδη νοσήματα που έχουν αντένδειξη στη χορήγηση ιντερφερόνης.

O Σύλλογος Ασθενών Ηπατος Ελλάδος «Προμηθέας» από το 2014 που δόθηκε η ευρωπαϊκή έγκριση κυκλοφορίας των καινοτόμων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C,  άσκησε πίεση για την υλοποίηση μιας βιώσιμης συμφωνίας για το σύστημα υγείας, η οποία παράλληλα θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη πρόσβαση στην θεραπεία όλων όσων ζουν με ηπατίτιδα C.

«Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών μας. Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε πώς και η χώρα μας έχει την δυνατότητα μέσω της διαπραγμάτευσης να ακολουθήσει τα επιτυχημένα παραδείγματα των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.

Παρόλα αυτά πρέπει να τονίσουμε πώς η διεύρυνση των κριτηρίων πρόσβασης επ’ ουδενί δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της λύση στο πρόβλημα. Χρειάζεται ως χώρα να εναρμονιστούμε πλήρως με την στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C μέχρι το 2030», αναφέρει ο «Προμηθέας» σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων μηχανισμών, ώστε να διαγνωσθεί το 80% όλων όσοι ζουν με την ασθένεια και μέχρι στιγμής δεν το γνωρίζουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια πρόσβασης στις καινούργιες θεραπείες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο: +302110122102 ή μέσω email στο hlpaprometheus@gmail.com

Μπορεί επίσης να σας αρέσει