Δυσλεξία: Οταν η «διαφορετικότητα» συναντά τη δημιουργικότητα

Η δυσλεξία είναι μια νευρολογική διαταραχή μάθησης, που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην ανάγνωση και την ανάλυση γλωσσικών πληροφοριών, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά διαδεδομένη διαταραχή.

Η ζωή ενός ατόμου ως δυσλεκτικού μπορεί να είναι εξαιρετικά απογοητευτική, ειδικά πριν τη διάγνωση της δυσλεξίας, καθώς οι άνθρωποι συχνά κάνουν λάθος στα συμπτώματα της διαταραχής και πιστεύουν πως είναι δείκτες χαμηλότερης νοημοσύνης από το μέσο όρο. Κι όμως, στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι δυσλεκτικοί άνθρωποι διαθέτουν νοημοσύνη άνω του μέσου όρου και απλώς έχουν δυσκολία με τις γραπτές δεξιότητες.

Φαίνεται να υπάρχει μια γενετική σύνδεση που προκαλεί τη δυσλεξία, αν και οι δυσλεκτικοί γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν ότι θα κάνουν κατ’ ανάγκη δυσλεκτικά παιδιά. Πολλές οικογένειες με ιστορικό μαθησιακών δυσκολιών, μπορεί να έχουν παράλληλα και μια ιστορία δυσλεξίας. Επιπλέον, πιστεύεται πως τα προβλήματα ακοής της παιδικής ηλικίας μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλεξία, καθώς η ικανότητα να ακούει κανείς και να επικοινωνεί μέσω της γλώσσας που μιλάμε είναι σημαντικό δομικό στοιχείο για την επιτυχή γραπτή δεξιότητα αργότερα στη ζωή.

Μερικοί δυσλεκτικοί υποφέρουν, επίσης, από δυσγραφία, μια κατάσταση κατά την οποία ο πάσχων έχει εξαιρετική δυσκολία γραφής. Οι περισσότεροι, ωστόσο, απλώς έχουν δυσκολία στην ορθογραφία, στη διάκριση μεταξύ των λέξεων με παρόμοια εμφάνιση και την κατανόηση του γραπτού λόγου. Επειδή οι δυσλεκτικοί έχουν συχνά δυσκολία στην ανάγνωση, η γραφή τους μπορεί επίσης να είναι δύσκαμπτη.

Εάν η δυσλεξία διαγνωστεί αρκετά νωρίς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένες τεχνικές εκπαίδευσης για να βοηθήσουν τα άτομα με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Αυτές περιλαμβάνουν προγράμματα διδασκαλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη φωνητική μάθηση. Οι νέοι δυσλεκτικοί μπορούν να διδαχθούν να αναλύουν τις πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο όπως και τα άτομα με τα συμβατικά πρότυπα εγκεφάλου και ακόμα και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές είναι ικανοί να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν αποτελεσματικά. Οι περισσότεροι δυσλεκτικοί μπορούν να ανακουφιστούν αν εστιαστεί πάνω τους φροντίδα και προσοχή.

Οπως πολλές μαθησιακές διαταραχές, η δυσλεξία δεν είναι πάντα αρνητική. Συχνά συνοδεύεται από ένα υψηλότατο επίπεδο δημιουργικότητας και αντισυμβατικού τρόπου σκέψης. Επιπλέον, τα παιδιά με δυσλεξία έχει αποδειχθεί ότι έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και καλύτερες δυνατότητες συνεργασίας που ίσως προέρχονται από την κατανόησή τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άλλοι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή.

Οταν από τη δυσλεξία προκύπτουν oφέλη

Πολλές διάσημες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων των Πάμπλο Πικάσο, Τόμας Εντισον και Λεονάρντο ντα Βίντσι, ήταν δυσλεκτικοί. Επειδή το μυαλό του δυσλεκτικού λειτουργεί διαφορετικά από το συμβατικό μυαλό, οι δυσλεκτικοί έχουν συχνά ενδιαφέρουσες ιδέες για την εκμάθηση και την κοινωνία και πολλοί συνεισέφεραν σημαντικά στην τέχνη και τον πολιτισμό.

Γενικότερα οι δυσλεκτικοί συχνά διαπρέπουν στις δημιουργικές τέχνες, επιδεικνύοντας ταλέντο στη ζωγραφική, το σχέδιο και την αφήγηση. Αυτή η δημιουργική ικανότητα είναι περισσότερο από πιθανό να αναπτύσσεται από την ανάγκη των δυσλεκτικών να μάθουν τη χρήση των εικόνων αντί των λέξεων.

Η αυξημένη δημιουργικότητα ενός δυσλεκτικού επιτρέπει επίσης να λύσει περίπλοκα προβλήματα με καινοτόμους τρόπους. Αυτή η ανικανότητα μάθησης, συχνά ενισχύει την ικανότητα ενός ατόμου να διαχειρίζεται τρισδιάστατα αντικείμενα στο μυαλό του και να καταλαβαίνει πώς δουλεύουν μαζί κάποια αντικείμενα. Οι δυσλεκτικοί συχνά υπερέχουν σε επαγγέλματα μηχανικής.

Το μυαλό ενός δυσλεκτικού επεξεργάζεται συχνά μεγάλο όγκο πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα για να αντλήσει τα βασικά του σημεία. Το αποτέλεσμα είναι πως ένα από τα πιο καινοτόμα οφέλη της δυσλεξίας είναι ότι το μυαλό λειτουργεί συνέχεια, κάνει τις συνδέσεις και βγάζει συμπεράσματα μεταξύ των ιδεών για να βοηθήσει στην κατανόηση. Στο τέλος, ένα δυσλεκτικό άτομο μπορεί να κάνει νέες συσχετίσεις μεταξύ ιδεών.

Ενα άλλο από τα πολλά οφέλη της δυσλεξίας είναι η ικανότητα του δυσλεκτικού να εκτελεί πολλαπλά καθήκοντα παράλληλα, το γνωστό multitasking. Eνα άτομο με δυσλεξία μαθαίνει τελικά να διαβάζει, αλλά το ύφος της ανάγνωσης διαφέρει συχνά από κάποιον που δεν έχει δυσλεξία. Ενα άτομο με δυσλεξία θα διαβάσει πολλές φορές, σαρώνοντας το κείμενο και τραβώντας έξω βασικές λέξεις ή φράσεις, συνάγοντας νόημα από αυτά τα μέρη.

Ενα ακόμα από τα οφέλη της δυσλεξίας που συχνά δεν σημειώνεται είναι πως οι δυσλεκτικοί είναι άτομα υπομονετικά και με κατανόηση. Τα παιδιά με δυσλεξία πρέπει να εργαστούν πολύ πιο σκληρά για να τα καταφέρουν στο σχολείο. Η επιτυχία και η ανταμοιβή συχνά καθυστερεί για αυτά τα παιδιά με αποτέλεσμα να είναι πολύ υπομονετικά και να μην απαιτούν άμεση ικανοποίηση. Ο αγώνας που δίνουν τα ίδια τα κάνει να έχουν αυξημένη ενσυναίσθηση και ενδιαφέρον για τα προβλήματα των άλλων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει