Φορολογική «ανάσα» για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και επιχειρήσεις

Μείωση των τεκμηρίων των ΙΧ, αλλά και ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ προβλέπει το υπουργείο Οικονομικών με δύο νομοσχέδια που ετοιμάζει και αναμένεται να δώσουν «ανάσα» στους φορολογούμενους.

Στο πρώτο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα, θα προβλέπεται ο συμψηφισμός του ΦΠΑ που χρωστούν οι επιχειρήσεις με τον ΦΠΑ που οφείλουν οι φορείς της γενικής κυβέρνησης στις επιχειρήσεις.

Μέχρι τώρα κάτι τέτοιο γινόταν μόνο για τις οφειλές ΦΠΑ ιδιωτών με απαιτήσεις ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα. Πλέον, όμως, θα είναι δυνατόν να γίνει συμψηφισμός και με τα ποσά ΦΠΑ που χρωστούν στις επιχειρήσεις οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι ΔΕΚΟ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα νοσοκομεία και άλλοι φορείς.

Σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, για όσα ΙΧ έχει γίνει άρση ακινησίας και οι κάτοχοί τους επιθυμούν οποιαδήποτε στιγμή εντός του έτους να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας, δεν θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αλλά μόνο τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στους υπολειπόμενους μήνες του έτους. Δηλαδή για το διάστημα που το Ι.Χ. θα τεθεί ξανά σε κυκλοφορία.

Το καλοκαίρι θα ακολουθήσει και δεύτερο νομοσχέδιο που θα θεσπίζει φορολογικές ελαφρύνσεις για αυτοκίνητα και μικρές επιχειρήσεις με μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τα αυτοκίνητα τουλάχιστον κατά 30%, κάτι που θα συμπαρασύρει και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης για όσα είναι από 1.929 κ.ε. και πάνω.

Παράλληλα, θα προβλέπεται απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων με τζίρο χαμηλότερο των 20.000 ή 25.000 ευρώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει