Παρατείνεται η προθεσμία για ένταξη στη ρύθμιση των στεγαστικών

Μέχρι τις 15 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για ένταξη στη ρύθμιση που αφορά τους ενήμερους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματά τους άνω του 20% σε σχέση με τα εισοδήματα που είχαν το 2008.

Αυτό αναφέρει σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, όπου διευκρινίζεται επίσης πως όσοι μπουν στην ρύθμιση δεν θα καταβάλλουν δόση μεγαλύτερη από το 30% του καθαρού εισοδήματός τους.

Για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα διευκόλυνσης με 48μηνη περίοδο χάριτος με την καταβολή χαμηλότερης δόσης, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Εμπράγματη εξασφάλιση της τράπεζας με κύρια κατοικία

– Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και για τις τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες να μην είναι πάνω από 200.000 ευρώ

– Η αντικειμενική αξία της συνολικής οικογενειακής περιουσίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και τις 300.000 ευρώ στην περίπτωση των τρίτεκνων/πολύτεκνων

– Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες

– Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου του δανείου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών που υπέστησαν μείωση εισοδήματος:

– Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

– Οσοι είχαν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας

– Ανεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) Εως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 1/1/2010 έως σήμερα. Για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους/πολύτεκνους το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ, δηλαδή έως 30.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για τη ρύθμιση είναι το καθαρό εισόδημα του δανειολήπτη, το εισόδημα δηλαδή που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα διευκόλυνσης των ενήμερων δανειοληπτών προσφέρει στους δικαιούχους:

– Περίοδο χάριτος 48 μηνών

– Αμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού

– Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος

– Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατά 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον δανειολήπτη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει