Σύνταξη στα 68 για τους Ελληνες σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση αναμένεται να έρθουν το 2030 και οι Ελληνες θα μπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη στα 68 έτη, όπως αναφέρει σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011.

Η αύξηση του ορίου ηλικίας θα γίνει λόγω της βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής. Σήμερα για την ηλικία των 65 ετών το προσδόκιμο ζωής είναι 18 χρόνια για τους άνδρες και 20 χρόνια και 3 μήνες για τις γυναίκες. Αντίστοιχα, τα έτη αυξάνονται σε 19,9 και 22,2 το 2030.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», η Ελλάδα έχει δεσμευτεί νομοθετικά να προσαρμόζει την ηλικία συνταξιοδότησης με τις τάσεις αύξησης στο προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα βάσει των δημογραφικών προβολών από το 2011 έως και το 2030, οι Ελληνες θα συνεχίσουν να περνούν το 1/4 της ενήλικης ζωής τους ως συνταξιούχοι. Το ποσοστό αυτό βάσει των σεναρίων κυμαίνεται από 25%-30% και αυξάνεται κατά 2% μόνο το 2060.

Στην Ελλάδα από το 2012 το γενικό όριο συνταξιοδότησης είναι στο 67ο έτος της ηλικίας. Από το 2021 και για κάθε τριετία αναμένεται νέα προσαρμογή βάσει του προσδόκιμου ζωής. Αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης στο 68ο έτος αλλά… από το έτος 2030 προβλέπει για την Ελλάδα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «την αξιολόγηση των οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων από τη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης και των συνταξιοδοτικών παροχών για την αύξηση της μακροζωίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία (για το 2011) της έκθεσης και τις δημογραφικές προβολές έως και το 2060, διαμορφώνεται η εξής εικόνα για την Ελλάδα:

Η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα για μεν τους άνδρες ήταν το 2011 στην ηλικία των 62 ετών και 5 μηνών, για δε τις γυναίκες στην ηλικία των 62 ετών και 4 μηνών.

Το 2030 η αντίστοιχη ηλικία θα είναι 63ο έτος και 1 μήνας για τους άνδρες και 62ο έτος και 9 μήνες για τις γυναίκες.

Το γενικό, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (το 2010) ήταν το 65ο έτος και θα αυξηθεί και για τα δύο φύλα στο 68ο έτος το 2030. Το 2060 το όριο θα έχει αυξηθεί στο 70ό έτος και 7 μήνες.

Οι αυξήσεις αυτές ακολουθούν τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής. Σήμερα για την ηλικία των 65 ετών το προσδόκιμο ζωής είναι 18 χρόνια για τους άνδρες και 20 χρόνια και 3 μήνες για τις γυναίκες. Τα έτη αυξάνονται σε 19,9 και 22,2 το 2030 και σε 22,6 και 24,6 αντιστοίχως για άνδρες και γυναίκες το 2060.

Πάντως, για όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. το όφελος για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του Δημοσίου από τη σύνδεση των ορίων συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής θα αποτυπωθεί από το έτος 2030 και μετά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει