Τράπεζα της Ελλάδας: Ετσι θα ρυθμίζονται τα κόκκινα δάνεια

Τον «μπούσουλα» για τα κόκκινα δάνεια απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδας στις τράπεζες στο πλαίσιο των διαδικασιών επίσπευσης που είχε ζητήσει η Τρόικα για τη νομοθέτηση των αναγκαίων διατάξεων.

Οπως φαίνεται στο κείμενο και τα παραρτήματα που το συνοδεύουν, οι διαδικασίες συνεννόησης με τους δανειολήπτες θα ξεκινούν ακόμα κι όταν υπάρχει… υποψία καθυστέρησης, ενώ στις λύσεις που προτείνονται εμπεριέχεται ακόμα και η… εθελοντική παράδοση του ενυπόθηκου ακινήτου ή η παραμονή τους σ’ αυτό ως… ενοικιαστές για τρία χρόνια.

Το «κλειδί» της νέας διαδικασίας, που σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστεί από τη 1η Ιανουαρίου του 2015, είναι η έννοια του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη -όπως αυτή περιγράφεται στον «μπούσουλα» της ΤτΕ- αλλά και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», για τις οποίες ο δανειολήπτης υποχρεώνεται στη συμπλήρωση ενός εξαντλητικού καταλόγου εσόδων πάσης φύσεως, αλλά και δαπανών ακόμα και ανελαστικών, όπως η διατροφή των μελών ενός νοικοκυριού.

Οσον αφορά, δε, τους μη συνεργάσιμους δανειολήπτες, αφενός θα βρίσκονται υπό τον πέλεκυ των κατασχέσεων, αφετέρου επισημαίνεται ότι εάν μετά από τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους εξακολουθεί να υφίσταται υπόλοιπο δανείου, αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί εκτοκιζόμενη απαίτηση της τράπεζας.

Διαβάστε αναλυτικά τις προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδας εδώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει